Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement
Yhteistyössä
fvh


Forum Virium Helsinki -klusterissa yritykset, tutkimustahot ja Helsingin kaupunki luovat yhdessä tulevaisuuden digitaalisia palveluita.

yitYIT-Yhtymä Oyj tarjoaa palveluja asumiseen, työympäristöihin, julkisyhteisöille, teollisuuteen ja tietoliikenteeseen.

srvSRV Yhtiöt on innovatiivinen rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja, joka vastaa rakentamisen koko arvoketjusta: hankkeiden kehittämisestä, projektinjohtomallilla toteutettavasta rakentamisesta ja hankkeen kaupallistamisesta. SRV toimii Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä.

helen


Helsingin Energia on suomalainen energia-alan osaaja, joka tarjoaa energiatuotteita ja -palveluita teollisuus-, energia- ja liikeyrityksille, kunnille, kiinteistöille sekä yksityisille sähkön ja kaukolämmön kuluttajille.


senaatti
Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tuottaa ja tarjoaa tilapalveluja ensisijaisesti valtionhallinnon asiakkaille. Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta muodostavat palvelujen perustan. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta, yhteensä 8,3 milj. neliömetriä. Investointimenot ovat vuosittain lähes 350 milj. euroa.

rakvalvontaRakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä, ja että kaupunkikuvan muutokset vahvistavat Helsingin omaleimaisuutta ja asemaa yhtenä maailman viihtyisimmistä kaupungeista.

rakvirasto


Rakennusvirasto vastaa Helsingin katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta sekä pysäköinninvalvonnasta. Myös kaupungin toimitilojen suunnittelu, rakentaminen ja rakennuttaminen kuuluvat tehtäviimme.