Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement
Linkkejä
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
Rakennusvalvonta vastaa rakennuslupahakemusten käsittelystä, neuvoo ja opastaa rakennushankkeisiin ryhtyviä sekä valvoo kaupunkikuvan kehittymistä.
Virasto
hoitaa myös rakennustyön viranomaisvalvontaa. Se neuvoo, tiedottaa, tarkastaa erityissuunnitelmat ja valvoo suunnitelmien toteutumista työmaalla.

Helsingin rakennusvirasto
Rakennusvirasto vastaa Helsingin katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta sekä pysäköinninvalvonnasta. Myös kaupungin toimitilojen suunnittelu, rakentaminen ja rakennuttaminen kuuluvat rakennusviraston tehtäviin.

Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirastosta löytyy selkeä kuvaus kaavaprosessista.

Helsingin paikkatietopalvelu
Avoin kartta- ja paikkatietopalvelu tarjoaa kansalaisille yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa koko Helsingistä monipuolisten karttojen, ilmakuvien, lakisääteisten suunnitelmien ja kiinteistökohtaisten tietojen avulla.

Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungin internet-portaali

Musiikkitalo