Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen

Mannerheimintien alle (2. kaupunginosa) esitetään rakennettavaksi 600-paikkainen, maanalainen pysäköintilaitos, jossa on kolme pysäköintitasoa.

Sisäänajo laitoksen ylimpään pysäköintitasoon on Kalevankadulle (4. kaupunginosa) rakennettavan rampin kautta. Pysäköintilaitoksen alimpaan pysäköintitasoon on ajoyhteys keskustan yleisestä huoltoliikennetunnelista.

Asemakaava

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 15.12.2004 hyväksymä keskustan huoltoliikenteen ja pysäköinnin maanalainen asemakaava nro 11300, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2004.

Rakennuspaikka

Tällä luvalla rakennetaan Mannerheimintien alainen pysäköintilaitos ja Kalevankadun sisäänajoramppi sekä ajotunneli, joka sijaitsee Kalevankadun katualueen, Lönnrotin puistikon P102 sekä tonttien 4/66/3, 4/66/10 ja 4/66/12 alla. Lisäksi rakennetaan poistumistieyhteys Aktian tontille 4/64/14.

Hanke

Rakennuslupa käsitellään ns. kaksivaiheisena lupana (Maankäyttö- ja rakennuslain 134 §) niin, että nyt esillä olevassa lupahakemuksessa arvioidaan rakentamisen yleiset edellytykset maanalaisen rakennuksen sijoittumista, käyttötarkoitusta ja vaikutusta ympäristöön koskevien selvitysten perusteella. Muut asianomaista rakennusvaihetta koskevat toteutuspiirustukset ja selvitykset hyväksytetään ennen tätä koskevan työn aloittamista.

Pysäköintilaitoksen tasoille -21.0, -24.5 ja -28.0 rakennetaan autopaikoitus- sekä iv-konehuonetilaa. Tasolle -32.0 rakennetaan iv-konehuonetilaa ja käytävät naapuritonteilla sijaitseviin poistumistieportaisiin.

Henkilökäynnit Stockmannin tavarataloon ja poistumistiet kaikilta tasoilta johdetaan erikseen myönnettävän luvan nojalla naapuritontin 2/2007/1 kautta sekä lisäksi Aktian tontille 4/64/14 rakennettavan poistumistien kautta.

Kalevankadun ajotunnelin poistumistie ja pysäköintilaitoksen ilmanvaihdon hormit sijoitetaan tontille 4/66/3 erikseen myönnettävän luvan nojalla.

Lausunnot

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hanketta 9.1.2006 antamassaan lausunnossa hissiaulojen väljyyttä, näkyvyyttä ja niiden edustojen turvallisuutta sekä Kalevankadun rampin rakenteiden näkyviä yksityiskohtia, Kalevankadun suunnittelua, ajotunnelin sisänäkymää ja ajotunnelin sisäistä orientoituvuutta sekä liikenneympäristön toimivuutta ja turvallisuutta ja Aktian tontin maanalaisten huoltotilojen rakennettavuutta ja Kalevankadun huoltoajoyhteyden sulkemista sekä rakennus- ja louhintalupaa, kalliomekaanisia laskelmia ja seurantaa, pohjaveden pinnan hallintaa ja vesitiiviyttä sekä pelastusturvallisuuden huomioonottamista ja liikennesuunnitelman hyväksyttämistä koskevilla ehdoilla ja huomautuksilla.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta puoltaa 11.1.2006 antamassaan lausunnossa maanalaisten tilojen suunnitelmaa, mutta toteaa että tunnelin suuaukon suunnitelman tarkasteluun on syytä palata katusuunnitelmien valmistuttua.

Museovirasto puoltaa 15.12.2005 antamassaan lausunnossa hanketta.

Teknillinen neuvottelukunta toteaa 5.1.2006 antamassaan lausunnossa mm. seuraavaa. Pohjavettä joudutaan todennäköisesti syöttämään maaperään sekä työnaikaisesti että pysyvästi. Pohjaveden korkeuden seuraamista varten laaditaan tarkkailuohjelma. Neuvottelukunta edellyttää selvitystä lopullisen vedensyöttöjärjestelmän rakentamisesta ja toimivista vedensyöttöpaikoista. Kallion liikkeitä tullaan seuraamaan ekstensometrien avulla. Neuvottelukunta ehdotti, että perustetaan tarkkailuryhmä seuraamaan tämän kohteen ja lähellä sijaitsevien muiden rakennustyömaiden vaikutuksia ympäristöön. Neuvottelukunta katsoi, hankkeen vaativuus ja suuret käyttäjämäärät huomioon ottaen, tarpeelliseksi kiinnittää mukaan ulkopuolinen asiantuntijataho tarkastamaan rakennesuunnitelmat. Teknillinen neuvottelukunta puoltaa suunnitelmia edellä mainituin huomautuksin.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto puoltaa 1.12.2005 antamassaan lausunnossa suunnitelmia ja toteaa, että Mannerheimintien alle sekä Kalevankadulle ja sen alle sijoittuvien rakenteiden yläpinnan tarkka korkeusasema voidaan määritellä vasta, kun kadun suunnitelmat ovat valmiit. Ajorampin korkeusaseman määrittelyssä tulee ottaa huomioon Kalevankatuun mahdollisesti sijoitettavien johtojen, kaapeleiden tms. laitteiden ja rakenteiden tilantarpeet. Katualueelle sijoitettavat yksityiset rakenteet vaativat rakennusviraston myöntämän sijoitusluvan. Työnaikaiset työmaa- ja liikennejärjestelyt vaativat omat lupansa, jotka myöntää katu- ja puisto-osasto.

Lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä sekä suunnitelmia on täydennetty ja korjattu.

Naapureiden kuuleminen

MRL:n 133 §:n mukainen naapureitten kuuleminen on suoritettu rakennusvalvontaviraston toimesta.

Tontin 4/67/4 haltija, Kiinteistö Oy Kalevankatu 9 huomauttaa, että kiinteistön alueella tehdään mahdollisesti samanaikaisia maanalaisia louhintatöitä. Rakenuslupaehdoissa tulisi rakennuttajilta edellyttää kattavien työnaikaisten valvontamuotojen järjestämistä. Valvontajärjestelmät on huomioitava ennen työn aloittamista, työn aikana ja työn päätyttyä. Mahdolliset vauriot tulee havaita seurantamenetelmien avulla ja pystyä osoittamaan oikean urakoitsijan korjattavaksi.

Muilla naapureilla ei ollut huomautettavaa suunnitelmista.


Lupakuvat

 2314405a_asemapiir.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 kalevankadun_ajoramppi.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.rtf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Yhteensä 4 viestiä. Uusi viesti
Mielestäni työmiehet ovat hitaneet hienosti hommansa. Tyhmäkin sen huomaa, ennenkuin räjäytetään. Pientä oma-aloitteisuutta pliis.Minua eivät ainakaan haittaa hyvännäköiset duunarit ;)
Kirjoittanut: Kalevankadun asukki (04.12.2007 14:57)
Olemme muuttaneet Kalevankadulle kesäkuussa ja olemme siitä lähtien yrittäneet saada tietokoneidemme alle pehmusteita, joita on kuulemma jaettu yrityksiin joskus vuosi sitten. Kuitenkaa mihinkään yhteydenottoihimme ei ole vastattu ja koko kesä räjäyteltiin juuri allamme niin kovaa että ikkunat ja pöydät vaan heiluu. Ihme että yksikään kone ei ole vielä hajonnut. Kuka maksaa jos kovalevyt paukkuu?
Kirjoittanut: TK (29.08.2007 11:21)
Heippa, komeesti paukkuu täälläkin ilman varoituksia. Kukahan noista on vastuussa?
Kirjoittanut: Pertti (07.09.2007 14:46)
Jos varoituksella tarkoitat jotain ennakkoilmoitusta pari päivää ennen räjäytystä, niin tuollaisella kaupunkialueella sitä on erittäin vaikea toteuttaa. Ja ainakin kesällä työmaalla soi sireenit pitkään ennen räjäytystä...
Kirjoittanut: eepi (13.09.2007 01:13)
raksa.info-numero:
13
 
17.02.2006
Arvioitu valmistumisaika:2008 loppuvuosi
Luvan hakija:Stockmann Oyj Abp/ perustettavan osakeyhtiön lukuun
Lupanumero:2-3144-05-A
Lupatyyppi:A
Kaupunginosa:Kluuvi
Osoite:Mannerheimintie Google Maps
Suunnittelija:Laatio Pekka, arkkitehti, Arkk tsto Laatio Oy

Asemakaava:11300
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Keskustan huoltoliikenteen ja pysäköinnin maanalainen asemakaava