Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Pysäköintilaitoksen (Kamppiparkki) laajentaminen

(MRL 125 §, rakennuslupa)

Rakennuspaikka

Luvan kohteena oleva hanke sijoittuu 4. kaupunginosan (Kamppi)katualueille 4K ja 4K100 (Urho Kekkosen katu), torialueille 4U100 ja 4G101 (Kampintori) sekä seuraaville tonteille: 4/1/3, 4/1/4, 4/1/5, 4/1/8, 4/1/9, 4/1/10, 4/1/11, 4/1/12, 4/1/13, 4/67/6, 4/67/7, 4/67/9, 4/68/5, 4/69/9, 4/7/6, 4/162/3, 4/162/61 ja 4/162/63.

Hankkeen kuvaus

Lastenlehdon puistosta alkavalle tunnelihankkeelle (keskustan huoltoväylä ja sisäänajo Kamppiparkkiin ja sen laajennukseen) rakennuslautakunta myönsi rakennusluvan 4-2070-05-A 13.9.2005. Nyt käsiteltävänä oleva lupahakemus koskee Kamppiparkin laajennusta, joka on kerrosalaltaan 21254 m2 ja sijoittuu olemassa olevan Kamppiparkin eteläpuolelle edellisen tunnelihankkeen jatkoksi. Pysäköintilaitos rakennetaan kahteen tasoon ja sieltä johtaa ulos yhteensä kahdeksan jalankulkuyhteyttä. Kamppiparkin laajennukseen liittyy jalankulkuyhteys Kampin keskuksesta Fredrikinkadun suuntaisesti ja poistoilmatunneli pysäköintihallin itäpäässä. Poistoilmatunneli yhdistyy keskustan huoltotunneliin.

Fredrikinkadun suuntainen jalankulkutunneli väistää tonttia 4/162/59. Se sijoittuu täten toisen asemakaavan alueelle, jolla on tässä kohdassa merkintä ma.

Maanpäälliset osat

Maanpäällisille muutoksille ja poistoilmakuilu-poistumistierakenteille on
kullekin haettava tonttikohtaisesti rakennusluvat. Ko. hankkeita on alustavasti käsitelty kaupunkikuvaneuvottelukunnassa ja esitettyjen suunnitelmien pohjalta neuvottelukunta on todennut Kamppiparkin laajennuksen luvan myöntämisen edellytysten olevan olemassa.

Naapurien kuuleminen

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapurit. Naapuri tontilla 4/216/1(Sähkötalo) edellyttää kannanotossaan louhintatöiden suunnittelua ja toteutusta tehtäväksi erityisen huolellisesti sähköaseman rakenteiden turvaamiseksi. Lisäksi esitetään toivomus että rakennustöiden valmistuttua Kamppiparkin laajennuksen ajoyhteyttä voitaisiin käyttää Sähkötalon mahdollisten maanalaisen laajennusrakentamisen yhteydessä louheen poisajamiseen. Naapurin kannanotto on toimitettu hankkeen pääsuunnittelijalle.

Poikkeamiset perusteluineen

Kansakoulukujan päässä sijaitseva pääosin perusteluineen map2/mai-kaavamerkinnän alueelle sijoittuva poistumistie- ja tuloilmakuilu ulottuu 21m2 osuudelta kaava-alueelle ma-LPY (-11.0-+12.0)/ma-met. Kuilun maanpäällisten osien suunnitelmaa on käsitelty kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. Poistumistie-/tuloilmakuilun rakennukselle on haettava erillinen rakennuslupa, mutta suunnitelma on esitetty lupa-asiakirjoissa. Suunnitelma täyttää luvan myöntämisen edellytyksen.

Uusi hissi- ja porraskuilu sijoittuu kaavamerkinnän ma-LPY (-11.0-+12.0)/ma-met alueelle.

49 autopaikkaa on sijoitettu kaavamerkinnän ma-tek-alueelle.

Pysäköintipaikkoja on suunniteltu asemakaavasta poiketen 525 kpl. 25 ap häviävät olemassa olevasta pysäköintilaitoksesta kun laitokset yhdistetään
toisiinsa.

Poistoilmatunneli alittaa tontit 4/67/2 ja 4/67/9 jotka ovat asemakaava-alueen ulkopuolella.

Poistoilmatunneli ulottuu Kalevankadun alla olevaan huoltotunneliin kaavamerkinnän ma-lht/k alueella map3-alueen sijasta.

Poikkeamat asemakaavasta ovat vähäisiä ja seurausta suunnitelmien täsmentymisestä. Kaavoittaja puoltaa esitettyjä suunnitelmia. Naapurit on hankkeen johdosta kuultu eikä heillä ole ollut suunnitelmista huomautettavaa. Poikkeamisia voitanee pitää vähäisinä ja hyväksyttävinä.


Lupakuvat

 483406a_asemapiirustus.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 483406a_pohjapiirustus.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.rtf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Yhteensä 6 viestiä. Uusi viesti
Miksiköhän ilmoitustaulussa Lapinrinteen ja Ruoholahdenkadun kulmassa ilmoitetaan tunnelin valmistumisajaksi marraskuu 2007, mutta täällä olevassa kuvauksessa valmistumisajaksi ilmoitetaan syksy 2008? Onko suunnittelu mennyt kovasti pieleen, jos valmistuminen viivästyy vuodella vai voiko olla kyse rakennusalan ylikuumenemisesta, jonka tosin rakennusala itse jyrkästi kieltää. Vai olisiko sittenkin haluttu saada hanke näyttämään vain lyhyen ajan haittaa tuovalta, jolloin se on ollut helpompi hyväksyä???
Kirjoittanut: Toinen puistoa odottava (07.09.2007 20:12)
Käsittääkseni louhintatyöt päättyvät marraskuussa 2007, mutta koko projekti on valmis joskus 2008.
Kirjoittanut: Kolmas puistoa odotteleva (07.09.2007 21:23)
Miksi tunnelista louhittua kiveä kuskaavien kuorma-autojen pitää ajaa öisin? Puolen yön jälkeen alkaa hermoja raastava kolina ja pörinä. Tokikin liikennettä on silloin vähemmän, jolloin autojen on mukava kaahailla tuhatta ja sataa kaduilla. Ilmeisesti saan seuraavan kerran nukkua marraskuussa (toivottavasti).
Kirjoittanut: Työmaan vieressä asuva (18.09.2007 10:49)
Haulla Urho Kekkosen katu, Kampintori, kohteen Helsinki läheisyydessä ei löytynyt karttakohteita.
Kirjoittanut: Kuukkeli Maps (28.08.2007 09:25)
Lisäksi viestikontrolli on turhan 'töhryinen' tähän tarkoitukseen.
Kirjoittanut: Kuukkeli (28.08.2007 09:26)
Milloinkohan lapsenlehdon puisto valmistuu? Ottaa päähän toi rakennustontti-alue...
Kirjoittanut: Lapinlahdenkatu 23 (28.08.2007 09:05)
raksa.info-numero:
3
 
12.05.2006
Arvioitu valmistumisaika:syksy 2008
Luvan hakija:Kampin Luola Oy
Lupanumero:4-834-06-A
Lupatyyppi:A
Kaupunginosa:Kamppi
Osoite:Urho Kekkosen katu, Kampintori Google Maps
Suunnittelija:Roinisto Jarmo, diplomi-insinööri, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Asemakaava:11275
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Maanalainen tila