Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Kampin sähkötalon kellarin, 1. ja 2. kerroksen ja vanhan sähköaseman muuttaminen liiketiloiksi

(MRL 125 §, rakennuslupa)

Kampin Sähkötalo koostuu kahdesta eri aikana rakennetusta osasta: kaupunginarkkitehti Gunnar Taucherin suunnittelemasta ja vuonna 1939 valmistuneesta Kampin sähköasemasta ja arkkitehtitoimisto Alvar Aallon suunnittelemasta ja vuonna 1972 valmistuneesta rakennuksesta.

Nyt esitettävät muutokset kohdistuvat molempiin osiin Kampin Sähkötaloa sekä sen kellarikerroksiin. Rakennushankkeen tarkoituksena on liittää Sähkötalo ja Kampin metroasema Fredrikinkadun alaisella jalankulkuyhteydellä Kampin keskuksen terminaalitiloihin sekä jalankulku- ja kauppakäytäviin.

2.ja 3. kellarikerroksessa sekä 6.-8.kerroksessa ei tapahdu muutoksia.

Toimenpiteet

1. kellarikerros

Sähkötalon 1. kellarikerroksessa esitetään nykyinen autohalli muutettavaksi liiketiloiksi sekä lastaus- ja huoltotiloiksi. Nykyinen lattia tasolla +12.3 puretaan ja uusi lattia rakennetaan tasolle +11.4.

Vanhan sähköaseman tekniset tilat muutetaan liiketiloiksi ja niitä palveleviksi talotekniikkatiloiksi. Olemassa oleva alapohja tasolla +14.5 puretaan ja uusi rakennetaan tasolle +14.2. Huoltoa ja henkilöliikennettä varten sähköaseman puolelle rakennetaan uudet liiketiloja palvelevat hissit sekä uusi porras.

1. kerros

Sähkötalon asiointihalli, näyttely- ja toimistotilat esitetään muutettavaksi liiketiloiksi. Asiointihallin takaseinään avataan aukot yleisöliikennettä varten. Auditorio auloineen jää nykyiselleen lukuun ottamatta uutta poistumistieovea Runeberginkadulle.

Vanhan sähköaseman tekniset tilat esitetään muutettaviksi liiketiloiksi. Välipohja tasolla +17.5 puretaan ja uusi välipohja rakennetaan tasolle +18.6. Malminrinteen puolelle avataan uusien liiketilojen sisäänkäyntiovi.

2. kerros

Sähkötalon asiointihallin parvitaso ja toimistotilat esitetään muutettavaksi liike- ja palvelutiloiksi. Asiointihallin parven takaseinään avataan aukot yleisöliikennettä varten.

Vanhan sähköaseman tekniset tilat ja asunto puretaan, samoin välipohja tasolla +19.9. Uutta välipohjaa ei rakennetta vaan tila muodostaa alemman kerroksen liiketilan yläosan.

3. kerros

Sähkötalossa muutetaan asiointihallin kattoikkunat palo-osastoiviksi. Muita muutoksia ei tehdä.

Vanhan sähköaseman tekniset tilat ja asunnot (2 kpl) puretaan. Välipohjia ei pureta. Tilat tasoilla +23.5 ja +24.25 muutetaan liike- ja näyttelytiloiksi.

4. kerros

Sähkötalossa ei tehdä muutoksia.

Vanhan sähköaseman tekniset tilat puretaan, välipohja tasolla +27.0 puretaan ja uusi rakennetaan tasolle +28.3, jolle sijoitetaan
uusien liiketilojen iv-konehuone.

Sähkötalon julkisivut

Kampinkujalle ja Fredrikinkadulle näkynyt porras Sähkötalon itäjulkisivulla on purettu uusien katujärjestelyiden ja Kampin keskuksen toteuttamissuunnitelmien mukaisesti. Runeberginkadun puolelle avataan uusi ovi Sähkötalon auditoriotiloista. Oven rakenteet ovat samanlaiset kuin muissa talon vastaavissa ovissa. Sisäpihalla Sähkötalon julkisivuihin ei esitetä muutoksia.

Vanhan sähköaseman julkisivut

Runeberginkadun puolelle julkisivusyvennykseen avataan uusi näyteikkuna. Vanha ikkuna- ja oviaukko muutetaan näyteikkunaksi. Päädyssä ensimmäisen kerroksen ikkunat suurennetaan näyteikkunoiksi ja osa 4. kerroksen ikkunoista muutetaan säleiköiksi. Malminrinteen puoleiselle julkisivulle avataan liiketilojen uusi sisäänkäynti. Ensimmäisen kerroksen ikkunat suurennetaan näyteikkunoiksi. Kerroksissa olevien ikkunoiden säleiköt muutetaan ikkunoiksi. Sisäpihan julkisivulla osa ikkunoista muutetaan säleiköiksi ja julkisivun pintaan rakennetaan uudet iv-kanavat.

Lausunnot

Hanketta on käsitelty kaupunkikuvaneuvottelukunnassa ja teknillisessä neuvottelukunnassa. Sekä kaupunginmuseo että Alvar Aalto Säätiö ovat antaneet muutossuunnitelmista lausuntonsa.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta edellyttää hankkeessa kiinnitettävän huomiota esteettömän jalankulkuympäristön syntymiseen ja sen liittyvän luontevaksi osaksi Kampin keskusta. Neuvottelukunta edellyttää myös että yleisöopasteet suunnitellaan käytön muutosten edellyttämällä tavalla ja että mainosten yleissuunnitelma laaditaan. Kaupunkikuvaneuvottelukunta puoltaa esitettyjä suunnitelmia.

Teknillinen neuvottelukunta toteaa, että hankkeeseen on kiinnitetty sen laajuuteen ja vaativuuteen nähden pätevä rakennesuunnittelija eikä neuvottelukunta antanut suunnitelmista enempää lausuntoa.

Kaupunginmuseo puoltaa esitettyjä suunnitelmia.

Alvar Aalto Säätiön lausunnossa todetaan, että rakennuksen arkkitehtonisen arvon kannalta tärkeimmät sisätilat ovat kaksikerroksinen, lasikatteinen asiointihalli ja siihen liittyvät toisen kerroksen parveke toimistokäytävineen. Aula-vastaanottotilat lasiseinineen ja porrashuoneineen kuuluvat oleellisesti asiointihallin ilmeeseen ja myös niiden arkkitehtoninen arvo on korkea. Ensimmäisen kerroksen auditorio sivutiloineen ja sisäänkäynteineen on huomattavan alkuperäisessä asussa ja siten merkittävä tila. Ylempien kerrosten toimistokäytävät valaisimineen, hissiaulat klinkkeriseinineen sekä ylimmän kerroksen johdon kokoushuoneet kiinteine kalusteineen ovat arkkitehtonisesti arvokkaat.

Käyttötarkoituksen muutos ja esitetyt toimenpiteen kellarissa ovat kiinteistön arvolle sopivia toimenpiteitä Alvar Aalto Säätiön mukaan. Esitettyjä muutoksia Sähkötalon ja vanhan sähköaseman sisäisten yhteyksien osalta Säätiö pitää luontevina ja arvokkaita tiloja riittävästi säästävinä.

Alvar Aalto Säätiö puoltaa esitettyjä muutosten suunnitelmia.

Naapurien kuuleminen

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapurit, joilla ei ole ollut hankkeesta huomautettavaa.


Lupakuvat

 4204604a_julkisivu_et_ja_la.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 4204604a_julkisivu_luoteeseen.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 4204604a_julkisivu_koilliseen.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 4204604a_julkisivu_lounaaseen.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 4204604a_julkisivu_kaakkoon.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 4204604a_asemapiir.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 4204604a_1_kerros.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 4204604a_julkisivu_piha.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.rtf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Tätä kohdetta ei ole vielä kommentoitu. Aloita keskustelu
raksa.info-numero:
5
 
18.02.2005
Arvioitu valmistumisaika:valmis
Luvan hakija:Helsingin Energia
Lupanumero:4-2046-04-A
Lupatyyppi:A
Kaupunginosa:Kamppi
Osoite:Kampinkuja 2 Google Maps
Suunnittelija:Suvisto Mikko, arkkitehti, Arkk tsto HKP Oy

Asemakaava:11315
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)