Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Keskustan maanalaisen huoltoväylän ensimmäinen vaihe ja Kamppiparkin laajennuksen ajotunneli

(MRL 125 §, rakennuslupa)

Keskustan huolto- ja pysäköintiliikenne johdetaan maanalaisiin tiloihin Kampin itäosan alueella Lastenlehdon puistossa Ruoholahdenkadun suuaukon kautta. Tavoitteena on muodostaa yleisen huoltoliikenteen tunneli Ruoholahdenkadun ja Kluuvintunnelin välille Kalevankadun ja Aleksanterinkadun alle siten, että tunnelin varteen voidaan sijoittaa liikekortteleita palvelevat huoltoliikenteen tilat sekä aluetta palvelevat pysäköintilaitokset ja Helsingin Energian sähköasema.

Nyt haetaan rakennuslupaa keskustan maanalaiselle huoltoväylälle paaluvälillä pl 0 - pl 400 ja Kamppiparkin laajennuksen ajotunnelille. Tunnelikokonaisuudelle tullaan hakemaan jatkossa rakennuslupia vaiheittain. Lastenlehdon puiston maanpäällisistä ratkaisuista on pidetty arkkitehtuurikilpailu, jonka tuloksen arvioidaan olevan tiedossa syys-lokakuussa 2005. Ajotunneliin sijoitetaan myös väestösuoja.

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapurit. Naapurit tonteilla 4-164-9, 4-216-1, 4-162-61, 4-154-1, 4-155-11 ja 4-156-6 ovat esittäneet kannanottonsa. Pääasiallisesti on kiinnitetty huomiota seuraaviin seikkoihin:

- rakennus- ja räjäytystöiden suoritus suoritus häiriöttömästi naapuritonttien tilenne huomioon ottaen.

- rakennustyön valmistelevat toimenpiteet Lastenlehdon puistossa

- huoltotunnelin sijoittaminen asuinkorttelien keskelle puistoon.

Maankaivulausunnossa 4-2195-05-M, 6.7.2005, on edellytetty, että työtä johtamaan on asetettava MRL 122 §:n edellyttämä vastaava työnjohtaja ja louhinta- ja lujitussuunnitelmat toimitetaan ennen töiden aloittamista rakennusvalvontavirastoon. Louhintatöiden johdosta on hankkeeseen ryhtyvä velvoitettu tekemään Helsingin ympäristökeskukselle meluilmoitus.

Hanke on kokonaisuudessaan asemakaavan mukainen. Huoltotunnelin sisäänajon ja puiston ulkoasu suunnitellaan ja toteutetaan syys-lokakuussa ratkeavan arkkitehtuurikilpailun pohjalta.

Päätösote seuraaville naapureille:

4/154/1 As Oy Wäinämö, 4/155/11 As Oy Lapinlahdenkatu 19, 4/156/6 As Oy Ruoholahdenkatu 12, 4/162/61 Kiint Oy Fredrikinkatu 61, 4/164/9 As Oy Lapinrinne, 4/216/1 Helsingin Energia ja Kiint. Oy Helsingin Sähkötalo.

Maanalainen huoltoliikenne ja pysäköinti parantavat kaupunkiympäristöä ja liikenneturvallisuutta, kun huolto- ja pysäköintiliikennettä ohjautuu selkeille reiteille ja poistuu ydinkeskustan kaduilta, kävelykaduilta ja jälkakäytäviltä. Kortteliympäristöjä voidaan kehittää, kun huolto- ja pysäköintitilat siirtyvät pihoilta ja kellareista kalliotiloihin. Huoltoväylän suunnittelun muina tavoitteina ovat liikenteen turvallisuus ja sujuvuus, maanalaisten tilojen korkea henkilö- ja pelastusturvallisuus sekä maanalaisen käyttöympäristön hyvä orientoitavuus ja kaupunkikuvallinen laatu.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin länsiosan asemakaavan muutoksen 27.10.2004 ja itäosan muutoksen 15.12.2004. Länsiosan kaavaan sisältyy myös ns. Kamppiparkin laajennus. Nyt käsiteltävänä oleva suunnitelma keskustan huoltotunnelin länsipäästä ja Kamppiparkin laajennuksen sisäänajosta ovat asemakaavan mukaisia. Kampin keskuksen ja Kampin muiden kiinteistöjen asemakaavan mukaiset autopaikat sijoitetaan Kamppiparkin laajennukseen. Ajoyhteys pysäköintilaitokseen ja sen laajennukseen on rakennettavalta huoltoväylältä nykyisten ajoyhteyksien lisäksi.


Lupakuvat

 kamppiparkin_laajennus_julkisivut.pdf (Lisätty: 21.08.2007)
 4207005a_asemapiir.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.rtf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Yhteensä 13 viestiä. Uusi viesti
Onko tieto koska tämä puisto on kokonaan valmis ja meidän asukkaiden käytössä.
Kirjoittanut: Pia (17.03.2010 13:16)
+1
Kirjoittanut: sky_lab (15.05.2010 11:40)
Töiden aloitus ja ensimmäiset viestit ovat vuodelta 2007... Eikös olisi aika laittaa tuo puisto kuntoon. Jo täksi kevääksi iloa silmälle! Nyt siellä kyllä näyttää olevan aika hyvin toimintaa. HIENOA!
Kirjoittanut: Puistonäkymää odotellessa (10.03.2010 23:40)
Työmaan status on "valmis". Ikkunasta katsoen se on "jonkin verran" kesken. Koska työmaa lopetetaan vai pitääkö rakennuttaja puistoa halpana varastotilana?
Kirjoittanut: Raimo S (23.11.2009 19:53)
Puistoa Lapinrinteen puolella reunustava väliaikainen aita kaatui. Kukaan ei jäänyt alle, autojakaan ei kolhiintunut. Bussit kiertävät kaatuneita aitoja ajamalla vastaantulevien kaistaa. Kukas kävis nostamassa? Olisin soittanut jonnekin jos olisi ollut numero mihin soitaa...
Kirjoittanut: Duunin ikkunasta nähtyä (31.08.2009 15:34)
Hyvinhän se nousi, se aita meinaan. Poliisi ulkopuolisen avustuksella hoiti homman. Vaan miksi rakennustyömaan porukat eivät edes huomanneet sitä?
Kirjoittanut: Sama (31.08.2009 15:58)
Olisiko mahdollista estää Hietalahdenkadun oikeanpuoleiselta kaistalta kääntyminen vasemmalle Ruoholahdenkadulle, sekä Ruoholahdenkadulla keskustan suunnasta tultaessa oikeanpuoleisen kaistan käyttö kokonaan? Tällä hetkellä ajattelemattomat autoilijat käyttävät näitä surutta hyväkseen "päästäkseen nopeammin" ja samalla aiheuttavat suuren liikennetukoksen koko alueelle usean korttelin matkalta. Hietalahdenkadullahan on liikennemerkistä peitetty vasemmalle kääntyvä nuoli mutta se ei riitä. Siitä kuitenkin pääsee kääntymään niin sitähän ihmiset käyttävät vaikka aivan varmasti suurin osa tietävät että siitä ei pääse muualle kuin keskelle risteystä tukkimaan muuta liikennettä.
Kirjoittanut: Taksikuski (23.10.2008 12:09)
Olen aivan samaa mieltä tavoitteestanne = rakennustyömaiden tiedot tulee olla helposti saatavilla ja palautteen antamisen tulee olla helppoa ja nopeaa. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että olette kyllä saaneet kootuksi perustiedot kustakin kohteesta, mutta työn edistymisestä näyttää olevan yhtä niukasti tietoa kuin virastojen omilla sivuilla eivätkä kaupungin edustajat vastaa tämänkään sivuston kautta tulleisiin kysymyksiin ja muuhun palautteeseen, vaan harmistuneet asukkaat ja muut alueen käyttäjät jäävät keskustelemaan vain keskenään työmaiden epäkohdista. Kiitos kuitenkin palvelun toteuttamisesta, onhan se ainakin hyvä yritys palvella kuntalaisia aikaisempaa kattavammin.
Kirjoittanut: Turhautunut kamppilainen (25.10.2007 21:05)
Työmaan sisään- ja ulosajoliikenne on todella vaarallista. Kadulta työmaan aidatulle portille on matkaa vain muutama metri jalkakäytävää, ja busseille jalkakäytävää pitkin käveleville on suuri yllätys ja järkytys, kun suuret maansiirtokuorma-autot kääntyvätkin kadulta kovalla vauhdilla suoraan poikittain jalkakäytävn yli, suoraan jalankulkijoiden päälle. Samoin työmaan umpinaiset korkeat seinät estävät näkyvyyden työmaalle, jolloin työmaalta tuleva kuorma-auto on yllätys aidan viertä kulkevalle. Samoin työmaan kulkuneuvot oikaisevat jalkakäytävää pitkin bussipysäkeille päin; eivät viitsi ajaa varsinaisesta liittymästä. Tällöin jalankulkijoille tulee ikävä olo, kun valtava auto alkaa seurata heitä ja pitääkin väistää sivulle aidan kulman taa. Kuljetusyrittäjä tekee vain bisnestä; kuljetuksen nopeus ja kova vauhti on tärkeintä: ihmisten hengellä ei ole väliä. toimenpide-ehdotus: -maansiirtoyrittäjä puhutteluun -kyltit kuorma-autoille, että 5 km/h ja STOP-merkki portille. -umpiaitaa korvattava verkkoaidalla
Kirjoittanut: työmatkakävelijä (07.10.2007 12:07)
STOP-merkki MOLEMPIIN SUUNTIIN. mahdollisia hidasteita?
Kirjoittanut: työmatkakävelijä (07.10.2007 12:11)
Työmaa-ajossa olevia kuljettajia on muistutettu liikennesääntöjen ja ohjeiden noudattamisesta. Stop-merkkiä ei voida laittaa kadulle työmaalle sisäänajettaessa, tämä vaarantaisi muuta liikennettä. Työmaan portin molemmin puolin on verkkoaita, muualla umpinainen aita on työturvallisuuden takia välttämätön.
Kirjoittanut: SRV (11.10.2007 12:56)
Milloin lastenlehdon puisto saadaan takaisin yleisön käyttöön, siellähän ei ole mitään toimintaa, joka vaatisi noin paljon tilaa...
Kirjoittanut: Lapinlahdenkadun asukkaat ry (28.08.2007 09:36)
Lisäksi Lapinrinteen eteläpään seinä aiheuttaa aika ajoin vaarallisia tilanteita, kun jotkut kiireiset autoilijat ajavat oikaisevat Ruoholahdenkadulta tai Abrahaminkadulta Lapinrinteelle. Samaan aikaan Lapinrinteen bussipysäkiltä kävelevillä on riski jäädä alle, sillä kulmasta ei tosiaankaan näy mitään. Olkaa siis varovaisia! Parhaassa tapauksessa rakentaja voisi tietysti sahata aidasta palan pois näkyvyyden parantamiseksi, mutta se taitaa olla jo liikaa vaadittu.
Kirjoittanut: Pauli (28.08.2007 14:42)
raksa.info-numero:
6
 
16.09.2005
Arvioitu valmistumisaika:Tämä vaihe valmis
Luvan hakija:Kiinteistövirasto
Lupanumero:4-2070-05-A
Lupatyyppi:A
Kaupunginosa:Kamppi
Osoite:Ruoholahdenkatu 3 Google Maps
Suunnittelija:Roinisto Jarmo, diplomi-insinööri, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, Kalliomäki Matti, diplomi-insinööri, Ins tsto Saanio & Riekkola Oy

Asemakaava:11275
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Leikkipuisto