Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Koulurakennuksen peruskorjaus

(MRL 125 §, rakennuslupa)

Arkkitehti Jac. Ahrenbergin suunnittelema, v.1905 valmistunut Helsingin normaalilyseon rakennus (Ratakatu 6b) peruskorjataan.

Piha-alue kunnostetaan. Pihalle rakennetaan rakennelmaksi katsottava talousrakennus, jossa on jätehuone, pihavarasto ja teknisen työn purunpoistotila.

Rakennus on yhdistetty uusitulla nivelosalla entiseen Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokseen (Ratakatu 6a), joka on myös muutettu koulukäyttöön luvalla 7-1690-04-A.

Huonetiloissa tehdään joitakin käyttötarkoituksen muutoksia; mm. talonmiehen asunto otetaan koulukäyttöön ja ruokalan sijaintia muutetaan. Rakennuksen itänurkkaan tehdään palauttava julkisivumuutos.

Rakennuksen paloturvallisuutta, huoneakustiikkaa ja ilmanvaihtoa parannetaan teknisissä ennakkoneuvotteluissa sovitulla tavalla. Lounaispään IV-koneet asennetaan kylmään ullakkotilaan. Koneita varten rakennetaan vanhojen aikanaan purettujen piippujen kohdalle uudet tulo- ja poistoilmapiiput. Luoteispään ullakolle tuleva IV-konehuone on tavanomainen.

Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan. Hissillä pääsee kellarista 1.-4. kerroksiin. Vanhempaan voimistelusaliin ja 5. kerroksen tekstiilityöluokkaan ja ei voida järjestää liikuntaesteisten pääsyä.

Naapureita on kuultu luvan 7-1690-04-A yhteydessä eikä uutta kuulemista katsota tarpeelliseksi. Peruskorjauksesta tiedotetaan rakennuspaikalla.

Rakennus sijaitsee rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusalalla ja on suojeltu valtioneuvoston antamalla asetuksella v.1980.

Museovirastolla ei ole lausunnossaan huomauttamista suunnitelmiin. Kaupunkikuvaneuvottelukunta puoltaa myös suunnitelmaa kokonaishankkeesta antamassaan lausunnossa.

Hanke ei merkittävällä tavalla koske rakennuksen historiallisia tai rakennustaiteellisia arvoja.


Lupakuvat

 7275105d_asemapiir.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 7275105d_1_kerros.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 7275105d_julkis_koi_ja_loun.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 7275105d_julkisivu_kaakkoon.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 7275105d_julkisivu_luoteeseen.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.rtf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Yhteensä 1 viestiä. Uusi viesti
Työmaan kohdalla Ratakatu 5-7 on tällä hetkellä kevyen liikenteen osalta käytännössä poikki Yrjönkadun suuntaan, sillä Norssin remontin lisäksi 5-7 kohdalla korjataan seinää (tms) ja nosturi varaa itselleen 10 metrin pätkän kävelytietä. Asiaan kuuluvalla tavalla nosturia ei tosin koskaan näy käytettävän.
Kirjoittanut: Pauli (28.08.2007 14:36)
raksa.info-numero:
7
 
10.07.2005
Arvioitu valmistumisaika:syksy 2008
Luvan hakija:Helsingin yliopisto
Lupanumero:7-2751-05-D
Lupatyyppi:D
Kaupunginosa:Ullanlinna
Osoite:Ratakatu 6 Google Maps
Suunnittelija:Härö Merja, arkkitehti, Härö Arkkitehti Oy

Asemakaava:7948
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO)