Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Huoltotunnelin laajennus

Biomedicum 2:n rakentamisen yhteydessä uudisrakennuksesta tehdään pääosin tälle tontille sijoittuva tunneliyhteys HUS-huoltotunneliin eli HUS-huoltotunnelia laajennetaan tontin pohjoisreunalla Biomedicum 2:n suuntaan rakentamalla sivuhaara, josta tälle tontille sijoittuu 155 m².

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita, eikä näillä ole ollut hankkeesta huomautettavaa.

Poikkeamiset perusteluineen

Tontilla on voimassa MRL 81 § 2 momentin 2 kohdan mukainen rakennuskielto, koska tonttia ei ole vielä merkitty kiinteistörekisteriin. Tässä tapauksessa rekisteröimättömyyttä ei ole katsottu luvan myöntämisen esteeksi, perusteluna hankkeen vähäisyys ja kiireinen aikataulu.


Lupakuvat

 15116706b_asemapiir.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.rtf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Tätä kohdetta ei ole vielä kommentoitu. Aloita keskustelu
raksa.info-numero:
10
 
26.05.2006
Arvioitu valmistumisaika:Valmis
Luvan hakija:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayht
Lupanumero:15-1167-06-B
Lupatyyppi:B
Kaupunginosa:Meilahti
Osoite:Paciuksenkatu Google Maps
Suunnittelija:Vormala Timo, arkkitehti, Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky

Asemakaava:11405
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS)