Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Psykiatrian poliklinikan muuttaminen tutkimustoimintaa palvelevaksi toimistorakennukseksi

(MRL 125 §, rakennuslupa)

Vuonna 1958 valmistunut 7-kerroksinen entinen asuntolarakennus Tukholmankatu 8 C (arkkitehdit Jaakko ja Veli Paatela 1953) eli eteläisin kolmesta asuntolatornista, jossa viimeksi on toiminut psykiatrian poliklinikka, peruskorjataan ja muutetaan tutkimustoimintaa palvelevaksi toimistorakennukseksi sekä liitetään entisten asuntolatornien välialueelle rakennettavaan Biomedicum 2 -uudisrakennukseen (15-1165-06-A). C-talon pohjoissivulta tulee luiskayhteys 1. kerroksen tasolta ja porrasyhteys 2.-3. kerroksen tasolta uudisrakennukseen.

Entiset asuntolatornit on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2. Vastaavanlaiset muutokset on jo tehty Tukholmankatu 8 B:ssä (15-706-04-B) ja Tukholmankatu 8 A:ssa (15-526-05-B), jotka myös tullaan liittämään uudisrakennukseen.

Konesaumattu peltikate uusitaan entisenlaisena. Samalla katolta poistetaan ilmanvaihtolaitteita. Parvekkeet rakennetaan uudelleen entisenlaisina ja niihin lisätään uusi syöksytorvi. Ikkunat uusitaan puurakenteisina vanhoja puite- ja karmiprofiilien muotoja noudattaen. Samalla itäjulkisivun kolmi- osaisten vaakaikkunoiden keskiruudun säleiköt (3., 5. ja 7. krs) muutetaan takaisin ikkunoiksi.

Tämän nyt muodostetun tontin (6) autopaikat, joista Tukholmankatu 8 C:n osuus on 5 ap, osoitetaan tontin 15526/5 kellarin pysäköinti- tiloista. Toimistotornien (Tukholmankatu 8 A, 8 B ja 8 C) väestönsuojat sijaitsevat HUSin tontilla 15526/(7).

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita, eikä näillä ole ollut hankkeesta huomautettavaa.

Poikkeamiset perusteluineen

Uloskäytävien osalta poiketaan E1:n määräyksistä. Rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta tulee yleensä olla vähintään kaksi erillistä, tarkoi- tuksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää. Yksi uloskäytävä sallitaan enintään kahdeksankerroksi- sessa rakennuksessa, kun poistumisalueen käyttö- tapana on asunto, alle 300 m²:n työpaikkatila taikka alle 300 m²:n tuotanto- tai varastotila. Tällöin poistumisalueilta on lisäksi oltava varatie, jonka kautta pelastautuminen on mahdol- lista omatoimisesti tai palokunnan toimesta.

Tässä rakennuksessa 2.-7. kerroksissa poistumisteitä on vain yksi ja sen lisäksi parvekkeiden kautta kulkeva varatie. Aiempaan asuntolakäyttöön on riittänyt yksi uloskäytävä ja varatie, mutta yhden ison palo-osaston (1.-7. kerros samaa palo-osastoa, yhteensä n. 1800 m²) toimistokäyttö edellyttäisi kahta uloskäytävää. Tässä kukin kerros (pinta-ala alle 300 m²) on katsottu omaksi poistumisosastokseen.

Pelastuslaitos puoltaa poikkeamisia, mutta edellyttää paloturvallisuuden parannustoimia: maantasokerroksesta poistumistie kahteen suuntaan, alhaalta-avattava savunpoistoikkuna porrashuoneen yläosaan ym.

Tontilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen rakennuskielto, koska tonttia ei ole vielä merkitty kiinteistörekisteriin. Kaupunkimittausosastolta 29.5.2006 saadun tiedon mukaan tontin rekiste- röinti on vireillä, joten luvan myöntämiselle ei tältä osin ole estettä.


Lupakuvat

 15134406d_jukis_pohj_ja_itaan.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 15134406d_asemapiir.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 15134406d_julkis_lanteen_ja_etelaan.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.rtf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Tätä kohdetta ei ole vielä kommentoitu. Aloita keskustelu
raksa.info-numero:
11
 
09.06.2006
Arvioitu valmistumisaika:Valmis
Luvan hakija:Kiint Oy Biomedicum Helsinki
Lupanumero:15-1344-06-D
Lupatyyppi:D
Kaupunginosa:Meilahti
Osoite:Tukholmankatu 8 C Google Maps
Suunnittelija:Westerlund Gun, arkkitehti, Arket Oy

Asemakaava:11405
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YTU)