Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Kahden asuinkerrostalon rakentaminen

(MRL 125 §, rakennuslupa)

Munkkisaaren osa-alueella Eiranrannassa Piritankadun, Vadstenankujan ja Birgittalaiskadun sekä Hylkeenpyytäjänkentän rajaamalle tontille rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa ja tontin osuus pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitos rakennetaan kaikkien tonttien ja yleisten alueiden kohdalle kannen alle rajautuen Luostaripuistoon pohjoisessa ja idässä, Eiranrantakatuun etelässä ja Hylkeenpyytäjänkatuun lännessä.

Eiranrannan rakentamistyöt ovat käynnistyneet maanalaisille hiekkasiiloille johtavaa ajoramppia koskevan rakennusluvan (20-3429-05-A, 15.11.2005) nojalla. Lupahakemus Hylkeenpyytäjänkentän alle rakennettavasta pysäköintilaitoksen laajennuksesta on vireillä (20-4283-05-AE, jätetty 30.12.05).

Alueella on voimassa asemakaava nro 10800, joka on vahvistettu 14.11.2001 ja saanut lainvoiman 13.2.2004.

Hanke

Rakennuslupa käsitellään ns. kaksivaiheisena lupana (MRL134 §) niin, että nyt esillä olevassa lupahakemuksessa arvioidaan rakentamisen yleiset edellytykset, rakennusten sijoittumista, käyttötarkoitusta, rakennusoikeuden käyttämistä ja vaikutusta ympäristöön koskevien selvitysten perusteella.

Muut asianomaista rakennusvaihetta koskevat toteutuspiirustukset ja selvitykset hyväksytetään ennen tätä koskevan työn aloittamista.

Tontille esitetyistä asuinkerrostaloista eteläisempi on 6- ja pohjoisempi 7-kerroksinen. Molemmissa rakennuksissa on asemakaavan edellyttämällä tavalla em. kerrosten lisäksi räystäslinjasta sisään vedetyt terassiasuntokerrokset, jotka ovat alaltaan 1/3 rakennusten suurimman kerroksen kerrosalasta.

Rakennukset ovat betonielementtirunkoisia ja ne verhoillaan poltetulla tiilellä. Tiilipinnat rapataan.

Väestönsuoja ja pysäköinti

Väestönsuojat (2 kpl) on sijoitettu asuinkerrostalojen kellaritiloihin.

Pysäköintipaikat (53 kpl) on sijoitettu Eiranrannan alueen kannen alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen sille alueelle, joka kuuluu tonttiin 20032/1.

Lausunnot

Kaupunkikuvaneuvottelukunta on käsitellyt hanketta kerran osana Eiranranta-kokonaisuutta (26.10.2005) ja kaksi kertaa erikseen (30.11. ja 21.12.2005). Suunnitelmia on kehitetty lausuntojen pohjalta julkisivujen käsittelyn ja materiaalien osalta. Kaupunkikuvaneuvottelukunta katsoi 21.12.2005 antamassaan lausunnossa suunnitelmien täyttävän luvan myöntämisen edellytykset.

Lopulliset tontin ja rakennusten pintarakenteet, muurit, portit, värit, pintakäsittelyt ja ulkovalaistussuunnitelmat on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle ennen ko. rakennustöihin ryhtymistä.

Naapureiden kuuleminen

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapurit, joilla ei ole ollut hankkeesta huomautettavaa.

Rakennusluvan alaisten töiden aloittaminen ennen
luvan lainvoimaisuutta


Hankkeelle haetaan lupapäätöksen yhteydessä MRL 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa. Perusteluna on Eiranrannan hankkeiden keskinäinen aikatauluriippuvuus ja tämän aloituskorttelin limittyminen siihen.Lupakuvat

 20392505a_asemapiir.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 20392505a_julkisivu_rak_1.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 20392505a_1_kerros_rak2.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 20392505a_1_kerros_rak_1.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 20392505a_julkisivu_rak_2.pdf (Lisätty: 28.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.rtf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Yhteensä 1 viestiä. Uusi viesti
Kiva että rakennetaan lisää asuintaloja....mutta välillä työt alkavat aamulla jo klo 05.00. Rakentamisesta tulee tietysti melua,mutta klo 05.00 on liian aikaista.Asun itse eirassa vastapäätä rakennustyömaata ja tullessani aamuyöllä töistä herään 1-2 tunnin nukkumisen jälkeen työmaalta tulevaan meteliin.
Kirjoittanut: Christina De Graendi (28.08.2007 01:55)
raksa.info-numero:
12
 
24.04.2007
Arvioitu valmistumisaika:valmis
Luvan hakija:As Oy Eiran Kommodori
Lupanumero:20-3925-05-A
Lupatyyppi:A
Kaupunginosa:Länsisatama
Osoite:Piritanaukio 1 Google Maps
Suunnittelija:Hannunkari Kristiina, arkkitehti, Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy

Asemakaava:10800
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Asuinkerrostalojen korttelialue