Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Toimistorakennuksen laajennus

Tontin olemassa olevaa toimistorakennusta laajennetaan rakentamalla 7-kerroksinen uudisosa ja 1-5 -kerroksinen yhdysosa. Pihalle rakennetaan autopaikoituskansisto. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva vähittäiskaupan suuryksikkö laajenee, lopputilanteen myymäläala on 3479 m2.

Olemassa oleva rakennus on vuodelta 1992. Sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Ruokosuo.

Laajennushanketta varten on tehty asemakaavamuutos nro 11531, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.1.2007. Kaava on tullut voimaan 2.3.2007.

Rakentamismääräyskokoelman osan A1 mukaisen erityismenettelyn tarpeen arvioimiseksi hakija on toimittanut rakenteellisen turvallisuuden alustavan riskiarvion. Hanke on arvioitu riskitasoluokkaan 3. Riskianalyysin laadinta on käynnistetty.

Laajennus on suunniteltu esteettömäksi. Hakija on toimittanut esteettömyysselvityksen, se on esityslistan liitteenä.

Laajennusosan julkisivujen päämateriaali on valkoinen metallilevy. Päädyt ovat pääosin lasia.

Lausunnot

Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa lausunnossaan että pihasuunnitelmassa sekä myymälätilojen näkyvyyden suunnittelussa on täsmennettävää. Suunnitelmia on tarkennettu pihasuunnittelun osalta, mainoslaitteiden yleissuunnitelma toimitetaan lupamääräyksen mukaisesti työmaan kuluessa.

Tontin ylitse kulkee voimajohto. Helsingin Energia on antanut hankkeesta lausunnon, jossa on todettu rakentamisessa huomioon otettavat asiat.

Koska voimajohto rajoittaa pelastuslaitoksen nostolavayksikön toimitaa, on pelastuslaitos edellyttänyt uusien porrashuoneiden paineistamista.

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita. Naapureilta ei ole tullut kannanottoja laajennuslupahakemukseen.

Poikkeamiset perusteluineen

Rakennuksen ilmanvaihtokonehuoneen sijoitus pitkänä rakenteena julkisivulinjaan johtaa siihen, että räystään maksimikorkeusasema ylittyy ja rakennusalan eri kerrosluvuille osoitettujen osa-alueiden raja ylittyy. Asemakaava sallii kaksi kellarikerrosta, osalla laajennusosaa on kolmas kellarikerros. Yleisen jalankulun alue tontin länsiosassa on 1,5 metriä leveämpi kuin asemakaavassa määritetty, jolloin se ulottuu tämän verran luonnonmukaisena säilytettävälle tontin osalle.

Hakija perustelee poikkeamia asemakaavavaiheen jälkeisten tarkentuneiden suunnitelmien myötä tulleilla muutostarpeilla; rakennus on näin sovitettu paremmin ahtaalle tontille ja kaupunkikuvaan.

Kaupunkisuunnitteluviraston aluearkkitehti pitää poikkeamisia perusteltuina. Osa poikkeavista ratkaisuista oli pohdittavana jo kaavatyön loppuvaiheessa.

Naapureilta ei ole tullut huomautuksia poikkeamisten johdosta.Lupakuvat

 2834807b_julkisivu_etelaan.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 2834807b_asemapiir.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 2834807b_1_kerros.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 2834807b_julkisivu_itaan.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 2834807b_julkisivu_pohjoiseen.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 2834807b_julkisivu_lanteen.pd.pdf (Lisätty: 28.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.pdf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Yhteensä 3 viestiä. Uusi viesti
Olis saanut tulla joku kuntokeskus samaan yhteyteen. Samalla olis YIT:n työntekijöille laadukkaat kuntosalitilat. Ei ole niitäkään tässä ihan lähellä, finnbody/elixia tyylisiä.
Kirjoittanut: tuleva kuntoilija (08.05.2008 23:57)
Mustapekka näyttää kauheen pieneltä suurten toimistotalojen välissä :)
Kirjoittanut: heidi (03.03.2008 18:23)
Hyvältä näyttää toi mustanpekan ratkaisu. Sisäänkäynti lähemmäksi omaa kotiovea. :)
Kirjoittanut: naapuri (27.02.2008 23:17)
raksa.info-numero:
14
 
23.03.2007
Arvioitu valmistumisaika:12/2008
Luvan hakija:Kiint Oy Panuntie 11
Vastuuhenkilö:YIT Rakennus Oy
  Puh:020 433 111
  Email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.
Lupanumero:28-348-07-B
Lupatyyppi:B
Kaupunginosa:Oulunkylä
Osoite:Mäkitorpantie 1 Google Maps
Suunnittelija:Siikala Antti-Matti, arkkitehti, Arkk tsto SARC Oy

Asemakaava:11531
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Liike- ja toimistorakennusten korttelialue