Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Sataman matkustajaterminaalin ja kulkusiltojen laajennus

Katajanokan matkustajaterminaalin K8 terminaalirakennusta ja matkustajasiltoja laajennetaan. Rakennuksen itäpäätyyn vuonna 1992 rakennettu uloskäyntisilta puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi silta.

Nousu uusille matkustajasilloille johdetaan koneellisin liukukäytävin sekä hisseillä. Matkustajasillat liitetään terminaalirakennukseen lasikatteisen korkean tilan välityksellä. Rakenne suojaa samalla julkisivua ankarilta sään vaihteluilta. Välitila toimii osana matkustajien odotustilaa, sillä nykyisen lähtö/tulohallin tilat ovat isomman aluksen matkustajamäärälle riittämättömät. Kulku laivaan tapahtuu liikuteltavien maihinnoususiltojen kautta.

Tullin tarkastuspiste siirretään terminaalirakennuksen sisältä uudelle uloskäyntisillalle tarkoituksenmukaisuussyistä. Uusi silta on suunniteltu teräsrakenteisena ja pääosin ritilämäisellä teräksellä verhoiltuna veistoksellisena kappaleena. Luiskan kallistus on jyrkempi kuin mitä ohjeet esteettömästä ympäristöstä edellyttävät. Liikkumisesteiset ohjataan käyttämään sisätilassa olevaa hissiä.

Kaupunginmuseon lausunto

Museolla ei ole huomauttamista suunnitelmasta.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto

Kaupunkikuvaneuvottelukunta katsoi, että uuden rakenteen liittyminen korkean aulatilan välityksellä arkkitehti Gunnar Taucherin suunnittelemaan rakennukseen on perusteltavissa. Neuvottelukunta hyväksyi satamalaitoksen tulkinnan siitä, että aulatila on osa asemakaavan tarkoittamaa matkustajasiltojen kerrosalaa.

Terminaalirakennuksen ja sen ympäristön rakenteet tulee suunnitella korjaus- ja muutostöiden yhteydessä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti nykyistä laadukkaammiksi.

Neuvottelukunta katsoi, että suunnitelmat em. huomautuksin täyttävät luvan myöntämisen edellytykset.

Naapureiden kuuleminen

MRL:n 133 §:n mukainen naapureitten kuuleminen on toimenpiteiden sijainnista johtuen ilmeisen tarpeetonta.

Poikkeamiset perusteluineen

Vähäisenä poikkeuksena asemakaavasta itäpäädyn uloskäyntisilta rakennetaan rakennusalan ulkopuolelle kuten nykyinen purettava silta.

Vähäisenä poikkeuksena asemakaavasta matkustajasilloille osoitettu rakennusoikeus 2500 m2 ylittyy 603 m2 (24% matkustajasilloille osoitetusta kerrosalasta, 6% kokonaiskerrosalasta).

Esittelijä

Katajanokan terminaali K8 on vuonna 1937 alunperin suunniteltu sataman tavaravarasto ja toimistotiloiksi (arkkitehti Gunnar Taucher).

Rakennus muutettiin matkustajaterminaaliksi vuonna 1976 (arkkitehti Kari Unelius).

Matkustajasiltoja on jatkettu ja laajennettu useaan eri otteeseen.

Tällä hetkellä rakennuksesta liikennöi Viking Line Tukholmaan ja Tallinnaan.

Varustamolle tulee Tallinnan liikenteeseen uusi alus vuoden 2008 alussa. Uusi alus on nykyisiä suurempi ja matkustajien nousu alukseen tapahtuu 6. ja 7. kannelta, jotka ovat tasoilla +12.00 ja +15.00. Nykyisen ylemmän matkustajasillan taso on +13.200, joten se joudutaan purkamaan portaineen. Alempi silta säilytetään palveleman uuden laivan henkilökuntaa sekä pienempiä aluksia.Lupakuvat

 8342606b_julkisivu_itaan.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 8342606b_julkisivu_lanteen.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 8342606b_asemapiir.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 8342606b_julkisivu_etelaan.pdf (Lisätty: 27.08.2007)
 8342606b_1_kerros.pdf (Lisätty: 27.08.2007)

Tiedotteet

 Raklautakunnan_poytakirja.pdf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Tätä kohdetta ei ole vielä kommentoitu. Aloita keskustelu
raksa.info-numero:
15
 
26.01.2007
Arvioitu valmistumisaika:12/2007
Luvan hakija:Helsingin Satama
Lupanumero:8-3426-06-B
Lupatyyppi:B
Kaupunginosa:Katajanokka
Osoite:Katajanokan terminaali Google Maps
Suunnittelija:Bungers Ari, arkkitehti, LAB arkkitehdit Oy

Asemakaava:9146
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:LS = satama-alue, jolle saa rakentaa tarvittavien laitureiden, kuormaustilojen, kulkuteiden sekä autopaikkojen lisäksi sataman toiminnalle tarpeellisia rakennuksia ja rakenteita.