Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Toimistorakennuksen rakentaminen poikkeamispäätöksen nojalla

Lupaa haetaan toimistorakennuksen rakentamiseen asemakaavasta poiketen kaupunginhallituksen 2.5.2006 tekemän, jo lainvoimaisen poikkeamispäätöksen 16-2429-05-S (638 §) nojalla. Hanke poikkeaa asemakaavasta käyttötarkoituksen, enimmäiskorkeuden, rakennusalojen, kellarikerrosten määrän ja autopaikkamäärän osalta. Uudisrakennus (VVO-talo, 8141 kem2) sijoittuu määräalalle, joka on koillisosa Kansanterveyslaitoksen tonttia ja tullaan jatkossa lohkomaan omaksi tontikseen. Rakennus liittyy VVO:n nykyiseen toimitaloon nivelosalla, joka sijaitsee pääosin tontilla 16711/7 ja josta on sekä erillinen lupahakemus 16-3577-05-B että erillinen kaupunginhallituksen poikkeamispäätös 16-2428-05-S (639 §). Kansanterveyslaitoksen pihan ja autopaikkojen muutoksille on 14.2.2006 myönnetty toimenpidelupa 16-225-06-C.

Rakennuksen kolmessa kellarikerroksessa on pysäköintihallit (117 ap, joista 3 liikkumisesteisille), väestönsuojat, teknisiä tiloja, varastotiloja ym. Ajo huoltopihalle ja autohalleihin on Paimionkujalta. Huoltopihan viereinen pohjoispiha rakennetaan kansirakenteen päälle. Pääsisäänkäynti on eteläsivulla 2. kerroksen tasolla (+16,050). Pääsisäänkäynnin yhteydessä on 2 ap liikkumisesteisille. Mannerheimintien suuntainen kadunvarsimassa on 5-7-kerroksinen. Sen katutasossa on 2-kerroksinen liiketila ja ylimmässä kerroksessa neuvottelu- ja monitoimitiloja sekä ilmanvaihtokonehuone, muissa kerroksissa toimistotiloja. Itä-länsisuuntainen pihasiipi on 4-5-kerroksinen, sen keskellä on 3-4 kerroksen korkuinen aulatila, 2. kerroksessa henkilöstöruokala ja neuvottelutiloja, 3.-6. kerroksessa toimistotiloja.

Toimistokerrokset muodostavat yhden palo-osaston ja kellareiden autohallit omansa. Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitoksella, jolla kompensoidaan ylisuurta palo-osastokokoa. Savunpoisto kerroksista on painovoimainen ja kellareista (ja arkistosta) koneellinen.

Uuden ja vanhan VVO-talon väliseen nivelosaan ei ole suunniteltu palomuuria, vaikka se ylittää tontinrajan. Poikkeamispäätös 16-2428-05-S koskee myös palomuurin rakentamatta jättämistä. Koska uuden ja vanhan rakennuksen suojaustasot ovat erilaiset, rakennusten välille on edellytetty kahta EI 60 -luokan osastoivaa seinää, jottei rakennuksia jouduttaisi katsomaan paloteknisesti yhdeksi rakennukseksi.

Julkisivut ovat pääosin hiekkakiven väristä klinkkerilankkua ja lasilankkua, pohjakerroksissa on lisäksi sinimustaa lasitettua klinkkerilaattaa. Eteläpääty verhotaan hiekkakiven värisellä klinkkerisauvasäleiköllä. Sokkelit ovat harmaalla graniitilla verhottuja. Itä- ja eteläjulkisivuihin tulee taiteilija Markku Pääkkösen taideteokset: eteläjulkisivuun keraamisten sauvojen muodostamia matalia reliefikenttiä taustavärityksineen ja itäjulkisivuun lasilankkuseinän taustaseinän värikenttien valaisu ohjelmoitavin RGB-valaisimin.

Rakennus on suunniteltu esteettömäksi ja esteettömyysselvitys on tehty.

Lausunnot

Kaupunkikuvaneuvottelukunta on käsitellyt hanketta ennakkovaiheessa tunnuksella 16-1022-05-E. Lausunnossaan 6.4.2005 neuvottelukunta kiitti mm. rakennuksen veistoksellisuutta ja korosti, että tulee huolehtia siitä, etteivät ilmanvaihtolaitteet, lauhduttimet tms. tule sitä rikkomaan. Neuvottelukunta katsoi, että hanke on onnistunut ja luo hyvät edellytykset jatkosuunnittelulle ja täyttää poikkeamispäätöksen myöntämisen edellytykset, kunhan jäljelle jäävän kerrosalan sijoittumisesta ja ajoyhteyksistä esitetään periaatteellinen selvitys. Selvitys tehtiin ja esiteltiin tarkentuneen suunnitelman kanssa neuvottelukunnalle, joka totesi lausunnossaan 7.9.2005, että kokonaisuus on hallittu ja huolella tutkittu. Neuvottelukunta puolsi hanketta, mutta huomautti, että eteläpääty ei saisi viedä liikaa voimaa Mannerheimintien puoleiselta julkisivulta ja lisäsi vielä, että rakennuksen julkisivuvalaistuksen tulee olla maltillinen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on antanut puoltavan lausuntonsa poikkeamispäätöksen yhteydessä. Rakennusvalvontavirasto on antanut 14.6.2006 hankkeeseen liittyvän maankaivuun luvanvaraisuutta koskevan lausunnon 16-2055-06-M.

Naapurien kuuleminen

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita, eikä näillä ole ollut hankkeesta huomautettavaa.

Poikkeamiset perusteluineen

Rakennuksen suurin palo-osasto on n. 8100 m2 eli suurempi kuin E1:n sallima 2400 m2. Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, joten palo-osasto voi näin ollen olla ylisuuri. Sulkulaatta ja siihen liittyvät salaojat sijoitetaan katualueelle, Mannerheimintien alle sekä sadevesiviemäri Paimionkujalle. Rakennusviraston sijoituslupa on saatu.


Lupakuvat

 16357805a_julkisivu_itaan.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 16357805a_julkisivu_lanteen.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 16357805a_julkisivu_pohjoiseen.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 16357805a_julkisivu_etelaan.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 16357805a_1_kerros.pdf (Lisätty: 28.08.2007)
 16357805a_asemapiir.pdf (Lisätty: 28.08.2007)

Tiedotteet

 VVO_yhdysnivel.pdf (Lisätty: 22.08.2007)
 Raklautakunnan_poytakirja.pdf (Lisätty: 23.08.2007)


Keskustelu

Yhteensä 1 viestiä. Uusi viesti
Arvioitu valmistuminen maaliskuu -08, sitten huhtikuu -08, ei se vieläkään ole valmis. Onkohan kaikille työntekijöille selvitetty työajat, kun viikonloppuja myöden "pokasaha soi"...
Kirjoittanut: Juurinen (09.08.2008 15:34)
raksa.info-numero:
18
 
23.06.2006
Arvioitu valmistumisaika:4/2008
Luvan hakija:Senaatti-kiinteistöt
Lupanumero:16-3578-05-A
Lupatyyppi:A
Kaupunginosa:Ruskeasuo
Osoite:Mannerheimintie 166 Google Maps
Suunnittelija:Huttunen Hannu, arkkitehti, ARK-house arkkitehdit Oy

Asemakaava:9400
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YTU). Alueelle saa rakentaa julkishallintoa varten tarkoitettua virasto- ja toimistotilaa enintään 35 % tontin rakennusoikeudesta.