Työmaat
Haku
Tietoa palvelusta
Linkkejä
Työryhmä
Yhteistyössä
Palaute
Advertisement

Asuintalojen peruskorjaus

(MRL 125 §, rakennuslupa)
Puu-Käpylässä Pohjolankadun sekä Osmon, Tapiolan ja Sampsanteiden rajoittaman korttelin seitsemän asuintaloa (1922) peruskorjataan: Käyttöturvallisuutta ja terveyttä varmennetaan rakenteita vahvistaen sekä palon, veden, kosteuden- ja lämmöneristyksiä tehden.

Hankekokonaisuus käsittää po. korttelin jo toteutetun koetalon (25-3093-05-D) sekä korttelin 25812 rakennukset (25-1465-06-D). Peruskorjattavat talot edustavat samaa rakennusvaihetta ja rakennustapaa. Koetalon lupakäsittelyn yhteydessä edellytetysti on hankkeeseen ryhtynyt toimittanut hankekokonaisuutta koskevat rakennushistoriallliselta pohjalta laaditun hankeselostuksen ja erityissuunnitelmat.

Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston toimesta 31.05.2006 suoritetulla paikallakäynnillä on todettu koetalon suunnittelu ja rakentamistavalla saavutettavan asetetut säilyttämistavoitteet. Samalla mm. katsottiin ulkoseinien raitisilmaventtiilien sijoitteluperiaatteita voitavan muunnella.

Koetalo (rakennus 352) edustaa ns B-tyyppiä; korttelissa esiintyy myös A, C ja D -tyypeiksi nimettyjä taloja. Peruskorjattavat rakennukset ovat 353-359 (Ratu:t 5636-5642).

Poikkeamiset perusteluineen

Rakentamismääräyskokoelman C2/D1 vaatimuksista poiketaan märkätiloissa vesijohtohormien avattavuuden osalta; perusteena on vesieristykseltä tässä edellytetty toimintavarmuus. Kiinteistön pitäjä on ilmoittanut olevansa tietoinen poikkeamisesta ja hyväksyvänsä ratkaisun.Keskustelu

Tätä kohdetta ei ole vielä kommentoitu. Aloita keskustelu
raksa.info-numero:
19
 
28.07.2006
Arvioitu valmistumisaika:11/2008
Luvan hakija:Helsingin Kansanasunnot Oy
Vastuuhenkilö:Helsingin Kaupungin Asuntotuotantotoimisto
  Puh:310 1672
  Email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.
Lupanumero:25-1463-06-D
Lupatyyppi:D
Kaupunginosa:Käpylä
Osoite:Osmontie 31-33 Google Maps
Suunnittelija:Kiiskilä Hannu, arkkitehti, Arrak Arkkitehdit Oy

Asemakaava:6619
Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus:Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas korttelialue (A ARK)